top of page

[ מהי ]

קונסטלציה מערכתית

גם אנחנו, בני האדם, כמו כל שאר הפרטים ביקום שייכים למערכת

למעשה אנחנו שייכים לאוסף של מערכות אשר כל אחת מהן בעלת אמונות ומטרות שונות, עד כדי כך שלעתים נוצרת בנו תחושה של קריעה בין נאמנויות. הנאמנות שלי למערכת כמו העבודה שלי אל מול המערכת המשפחתית או למשפחה הגרעינית שלי אל מול המשפחה החדשה שיצרתי ועוד..

מערכות מטבען פועלות בתואם, בתנועה, בסדר מסוים. מערכות זקוקות לכל הפרטים שמקיימים אותן וכל הפרטים שמקיימים אותן בעלי חשיבות שווה למערכות, הן מכילות את הכל.

לפעמים הסדר מופר, משהו נשמט, נשכח, נזרק, נסתם והמערכת מושפעת. כל פרטיה חשים בחוסר הנוחות וכך נוצר מצב שאם לדוגמה אחותי שהיא חלק מהמערכת המשפחתית שלי חשה ברע ,כל חברי המשפחה בין אם במודע או לא חשים בזה ומושפעים מזה כל אחד בדרכו. יכול להיווצר מצב בו אני עוברת איזשהו קושי או משבר ואם אתבונן בפרטי המערכת אבין שהמקור שלו קשור לחבר משפחה אחר . בהרבה מקרים המקור לבעיה מגיע מדורות קודמים (אפילו מהעבר הרחוק -שאינם בחיים ).

תפקידה של הקונסטלציה הוא להכיר בקיים ,לתת מקום לאלו שנשכחו או הודרו ,לתת הכרה לאירועים משמעותיים למערכת,אירועים שלעיתים ממשיכים להשפיע עלינו ממרחק הזמן ומחוסר הכרתנו בהם. להעלות על פני השטח את הדינמיקות החבויות במערכות אשר מנהלות אותה.

בפגישה של קונסטלציה מערכתית,דרך הגוף והמרחב אנו מנכיחים את את הפרטים ששייכים למערכת, נותנים להם מקום, מתבוננים בתנועתם הספונטנית, בודקים איפה נכון ונוח להם להיות. שמים לב למה קורה. מה רוצה לזוז, מה מתבקש להיאמר, איפה נכון לעצור לאותו זמן.

לתהליך זה יש השפעה אפקטיבית על הנושא עליו ביקשנו לעבוד. אחרי מפגש קונסטלציה לרוב יש תחושה של הבנה נוספת, פרספקטיבה חדשה, שיכולה להתלוות לה תחושה פיזית חדשה או הצפה רגשית. לרוב, במרחק הזמן (לא רב) נחוש בהשפעה המיטיבה של התהליך. תורגש תנועה חדשה לנושא עליו בחרנו לעבוד, וחלקנו נחווה את המציאות כאילו קסם מתחולל ומניע שינוי נכנס בה.

הקונסטלציה המערכתית היא טיפול עוקף טיפול ובכך ייחודה.

במפגש אחד, בכלים יצירתיים וסומטיים ניתן לפתור קונפליקטים שיכולים להתקבע בנו למשך זמן ארוך. בכל מפגש אנו עובדים על נושא מסוים אך ההשפעה המיטיבה יכולה להיות על נושאים נוספים ועל שאר חברי המערכת . התהליך יכול להיות פרטני ויכול להיות בקבוצה לפי רצון המונחה .

ממליצה לכם להתנסות בכלי האדיר והעוצמתי הזה

bottom of page